Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Nyheter

Vannkran

Varsel om dårlig vanntrykk fra Hauanbrua, - og mot bydelene Fuglenes/ Prærienområdet

Vannverket, Hammerfest kommune arbeider nå med å installerer ny vannkum med sluser og vannmåler, som tilkoples kommunalt hovednett under Hauanbrua.
Vi har derfor midlertidig koplet ut en av flere hovedvannledninger, i et knutepunkt under Hauanbrua, - som bla. fører vann mot Fuglenesområdet / Prærien.
 
Utestengningen av denne ene hovedvannledninga medfører redusert vanntrykk til abonnenter, på Fuglenes og Prærien-området.

Vannet kan stedvis være en del misfarget. Vannverket jobber med utspyling vann fra strategiske endeledninger.
 
Trykkreduksjonen vil sannsynligvis vedvare til fredag 12.02.2016, når arbeidet med innmontering ny vannkum på kommunalt hovednett ved Hauanbrua er sluttført.

Vi anbefaler å unngå klesvask så lenge vannet er misfarget.
 

Med vennlig hilsen

Vannverket
Hammerfest kommune
Vakttelefon 415 25 098

 

2016-02-11

Vurdering av skredfare

Brann og redningstjenesten, NVE,  politi og representant fra idrett og friluftsliv har i dag mandag vært på befaring og vurdert skredfaren i Hammerfestområdet.
Blant annet aktuelle områder som Bybo/Nissenskogen, Sætergamdalen, Blåsenborg og Prærien.
Faregraden settes til Faregrad 2: Moderat fare.

NVE sin skredekspert sier at man bør være forsiktig i nordvendte skråninger med mye snø, da det er kritisk fare for at det kan gå snøskred.

Denne vurderingen vil gjelde frem til fredag denne uka.

2016-02-08
Inngressbilde Seiland nasjonalpark

Seiland nasjonalpark

Seiland nasjonalpark / Sievjju álbmotmeahcci ligger på øya Seiland i Vest-Finnmark og er delt mellom kommunene Alta, Hammerfest og Kvalsund.

2016-02-10
UKM

UKM Hammerfest

Ungdomstjenesten inviterer til forestilling og kunstutstilling i forbindelse med UKM Hammerfest fra 11. februar - 13. februar 2016

2016-02-08

Snøskred bak Bybo/hesteskoblokka

Det gikk et snøskred bak Bybo/hesteskoblokka ved 1600-tida i dag. Brann- og redningstjenesten, Røde kors, ambulanse og politi kom raskt i gang med hjelpearbeidet på stedet.
Tre barn i alderen 8-13 år ble tatt av skredet. De er nå på Hammerfest sykehus med lettere skader.
Ingen er savnet i området. Det er gjort flere søk i løpet av ettermiddagen og kvelden.

Beredskapsledelsen i Hammerfest kommune har vært samlet og har vurdert situasjonen. Kommunen har også varslet Fylkesmannen.

Politiet ber via Twitter folk holde seg unna skredområdet med tanke på nye skred.  NVE kommer til Hammerfest mandag 8. februar på oppdrag fra politiet for å vurdere den generelle skredsituasjonen i kommunen.

For kontakt med beredskapsledelsen i Hammerfest kommune:
Assisterende rådmann Elisabeth Paulsen, mobil 48138033

2016-02-07
Web levert av CustomPublish AS