Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Nyheter

Bål

St. Hans bål.

Viktig informasjon

2016-06-23
Planprogrammet

Planprogrammet for områdereguleringen av sentrum er vedtatt

Følgende vedtak ble gjort i kommunestyret den 21 Juni 2016:

Vedtak

Hammerfest Kommunestyre fastsetter planprogram for områderegulering av Hammerfest sentrum i henhold til plan og bygningslovens § 12-9 slik det er lagt frem.

2016-06-23
RV94

Rv 94

Statens vegvesen har i samarbeid med Hammerfest kommune utarbeidet forslag til detaljregulering for strekningen Grøtnes–Saragammen på rv. 94 i Hammerfest kommune. Målsettingen med planen er å oppgradere strekningen til en trafikksikker riksveg med god regularitet, som ivaretar både bilister og myke trafikanter.

2016-06-23
Prosess restaurering av fyrlykta for vern

Fyrlykta på Fuglenesodden

I dag vil Hammerfest industriservice løfte fyrlykta på Fuglenesodden av fundamentene for at lykta skal restaureres og vernes. 

2016-06-23
Perletur

Perletur

Perletur. Smak på ordet. Det er nettopp det vi vil Finnmarks nye turkassetrim skal være. Et kjede med perler av turopplevelser der hele fylket er med. Perletur er et samarbeid på kryss og tvers i hele Finnmark. Fra innerst til ytterst. Fra vidda til fjæra.

2016-06-20
Web levert av CustomPublish AS