Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Nyheter

Tilgjengelighetsprisen

Tilgjengelighetsprisen 2016

Tilgjengelighetsprisen skal bidra til å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne i Hammerfest kommune.

Prisen skal stimulere til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer og hindre at nye skapes.

2016-12-02
HPV vaksine

HPV vaksine til deg som er ung kvinne i hammerfest, født 1991 og senere

Vi fortsetter tilbudet med vaksine mot livmorhalskreft til alle dere som er født i 1991 og senere, inkludert dere som tidligere har takket nei til tilbudet gjennom skolehelsetjenesten. Vaksinering foregår i Helsestasjonens lokaler Strandparken 52, 6. etasje, uten timebestilling, tirsdag 13.12 kl 16- 18 og torsdag 15.12 kl 16- 18.

2016-12-02
Helse og omsorg

Ny demenskoordinator i Hammerfest kommune

Wenche Kosowski tilsatt i stilling som demenskoordinator

2016-12-02
Pengesedler

Økonomiplan 2017 - 2020 og Avgiftsregulativet 2017

Formannskapets innstilling til økonomidokumenter er lagt ut til offentlig gjennomsyn frem til kommunestyrets behandling av sakene den 15.12.2016.

2016-12-02
Fellesannonse uke 44

Kommunal fellesannonse

Her finner du ukens samlede kunngjøringer fra Hammerfest kommune.

2016-12-01
Web levert av CustomPublish AS