Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Nyheter

bilde utdanningsstøtte

Utdanningsstøtte og utdanningslån til studenter ved grunnskolelærer-, vernepleier- og sykepleierutdanning

Hammerfest kommune tilbyr særlige ordninger for de som skal starte/deltar ved lærer-sykepleier eller vernepleierutdanning høsten 2018 og som har bostedstedsadresse i Hammerfest.

2018-07-18
hele gjengen på toppen

Ordførertur til Tyven

Ordførertur til Tyven ble gjennomført mandag 16.7.18, 22 stykk deltok.

2018-07-17
plakat vill ungdom

Ungdomsfestival for ungdommer i hele Finnmark

Til høsten arrangeres festivalen Vill-ungdom. Det er en gratis og rusfri festival for unge mellom 13 og 22 år. Sted: Kvalsund, dato: Fredag 7.september til søndag 9.september. Innregistrering fra klokka 16:00 og åpning i miljøbygget kl. 18:00.

2018-07-12
Kommunesammenslåing Hammerfest og Kvalsund

Sammenslåing av kommuneplanens arealdel for Hammerfest og kommuneplanens arealdel for Kvalsund til én felles plan

Bakgrunn: Hammerfest og Kvalsund er i gang med revisjon av sine arealdeler. Oppstart av revisjonen av arealdelen for Kvalsund ble varslet i april 2016, og planprogrammet ble fastsatt i juni 2016. Oppstart av revisjonen av arealdelen for Hammerfest ble varslet i juli 2017, og planprogrammet ble fastsatt i desember 2017. Hammerfest kommune står for gjennomføring av begge planprosessene grunnet kapasitetsutfordringer hos Kvalsund kommune. Hammerfest kommune har engasjert Rambøll/MWA for praktisk gjennomføring av planarbeidet.

2018-07-11
Kjøttvikvarden - foro:Tor Harry Bjørn

Turmarsjen til Kjøttvikvarden

Turmarsjen til Kjøttvikvarden blir i år avviklet senere enn tidligere år. Det arbeides med å få avviklet arrangementet søndag 2.september. Båt blir bestilt med avgang fra Hammerfest kl. 08.00, retur med rutebåt på ettermiddagen. Påmeldingsfrist og annonse kommer senere.  

2018-07-10
Web levert av CustomPublish AS