Sammen for Hammerfest!
Ny Baksalenskole
2014-12-04

Ny Baksalen Skole

Skisseprosjektet for nye Baksalen Skole ble presentert i dag.

Avgiftregulativet 2015
2014-12-03

Økonomiplan 2015-2018 Avgiftregulativet 2015

Formannskapets innstilling til kommunestyret den 18.12.2014

Ledige næringstomter
2014-11-19

Ledige næringstomter i Hammerfest kommune

Hammerfest kommune har tomter regulert til næringsvirksomhet ledig for tildeling til næringsaktører i Leirvikhøyda og Svartfjellveien. Områdene er opparbeidet (veg, vann og avløp).

2014-11-19

FRISKUS

Web levert av CustomPublish AS