Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Nyheter

Parkeringsautomat

Nye priser for parkeringskort og nye bestemmelser for el-biler i 2017

Lik pris for månedskort i sone 2 og månedskort i parkeringshuset.

2017-01-13
norsk_flagg

Lag og foreninger inviteres til å søke om 17. mai-arrangement 2017

Det kan søkes om arrangementer på de forskjellige stedene i Hammerfest, og arrangøren vil bli tildelt kommunalt tilskudd. 

2017-01-13
Ny Baksalenskole

Opprydding og flyttedugnad - Baksalen og Elvetun skole

Vi søker lag/foreninger til dugnadsoppdrag for diverse oppryddingsarbeid og flytting av Elvetun og Baksalen Skole.

2017-01-13
Bybuss Hammerfest

Endring av buss-trasé i Hammerfest sentrum

På grunn av vanskelige kjøreforhold for buss vinterstid i Kirkegata ut av sentrum vil bussene nå gå inn Sørøygata og forbi Scandic Hammerfest i stedet.

2017-01-13
Endring av kjøremønster

Midlertidig endring av kjøremønster

I forbindelse med oppføring av nye Rådhusplassen og videreføring av Strandpromenaden vil kjøremønsteret endres midlertidig.
Kjøretøy kan kjøre opp Lavamoloen til Strandgata. Trafikanter må forholde seg til trafikkreglene om vikeplikt fra høyre.

Vikepliktsreglene gjelder også for enveiskjørte gater, det vil si at dersom det kommer en bil fra en enveiskjørt gate som har kjørt feil vei i forhold til enveiskjøringen, så gjelder fremdeles høyreregelen for de som kjører i kryssende kjøreretning. Trafikantene anmodes om å oppvise aktsomhet for trafikk fra høyre uansett om sidegate er enveiskjørt eller ikke.

2017-01-12
Web levert av CustomPublish AS