Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Nyheter

Logo: Hammerfest kommune

Søk om tilskudd til kommunale avgifter

Personer og husstander med lav inntekt kan søke om å få dekt deler av utgiftene til kommunale avgifter.

2019-07-18
Print

Står du i manntallet?

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

2019-07-15
MS Gamle Mårøy

Sommertur for eldre til Sørøya 7. august

Hammerfest Eldreråd og Hammerfest Pensjonistforening inviterer til tur til Hasvik med "MS Mårøy".

2019-07-10
uoppredd seng

Unngå skabb i sommer

Våren 2019 hadde vi noen tilfeller av skabb i Hammerfest. Med enkle tiltak kan du bli kvitt skabb og unngå å overføre den til andre.

2019-07-02
Drikkevann helles i glass

Drikkevannet i Skakkebakken kan nå drikkes uten koking

UV-anlegget for rensing av drikkevann i Skakkebakken i Hønseby er nå reparert. 

2019-07-01
plankart med planavgrensing

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan- ogbygningsloven § 12-8 varsels det herved at BAR Eiendom AS har igangsatt følgende planarbeid: detaljregulering for Skytterhuset i Hammerfest kommune. MWA AS/Rambøll er engasjert som planfaglige konsulenter på planarbeidet.

2019-06-25

Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Web levert av CustomPublish AS