Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Nyheter

Plankart hvor adkomsten er flyttet i henhold til detaljtegningen

Endring av reguleringsplan for Hammerfest Arena til høring

I møtet i styret for plan og utvikling MU den 24. februar ble følgende vedtak gjort:

Vedtak

  • Styret for miljø og utvikling vedtar endringen av detaljreguleringen for Hammerfest Arena etter plan og bygningslovens § 12-14. Planen sendes ut på høring til berørte parter i lovpålagt tid.
  • § 2.4 i planens bestemmelser fjernes
2015-03-03
Offentlig ettersyn av detaljregulering for rv. 94  Saragammen – Jansvannet

Offentlig ettersyn av detaljregulering for rv. 94 Saragammen – Jansvannet

Detaljregulering for rv. 94  Saragammen – Jansvannet var oppe til 1. gangs behandling i Styret for miljø og utvikling i Hammerfest kommune 24. februar, 2015.

Følgende vedtak ble fattet:
«Styret for miljø og utvikling vedtar at planforslag for detaljregulering for rv. 94 Saragammen – Jansvannet slik det er lagt frem til politisk behandling, legges ut til offentlig ettersyn etter Plan- og bygningsloven § 12-10.
I anleggsperioden legges det til rette slik at funksjonshemmede etc. skal kunne forsere.»
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

2015-03-03
Hus

Offentlige skattelister 2015

Eiendommer som er markert med grått er under klagebehandling,  taksten kan derfor endres

2015-02-26
Brøyting i Hammerfest

Snerydding i Skiveien

Det meldes om fra teknisk drift, om at det skal ryddes sne i Skiveien fra Sjøgrenbaken til Skytterveien 25. februar 2015
Vi regner med å starte arbeidet  ca kl 15:00

2015-02-25
Tre hjullastere broyting

Snerydding i Skytterveien

Det meldes om fra teknisk drift, om at det skal ryddes sne i Skytterveien 25. februar 2015
Vi regner med å starte arbeidet  ca kl 17:00

2015-02-25
Web levert av CustomPublish AS