Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

110-sentralen

110-sentralen for Finnmark har som hovedoppgave å motta og utalarmere innsatsstyrker i forbindelse med brann, akutt forurensing og andre ulykker i alle kommunene i Finnmark fylke.

110 Finnmark
110 Finnmark

Sentralen dekker ca. 76.200 personer.
Det er 8 fast ansatte hvor disse er på  vakt til enhver tid: Overbrannmester, brannmester. Vi har også en samisk tolk som er tilgjengelig døgnet rundt.

Arbeidsoppgaver:

  • Betjening av nødtelefonsamtaler
  • Drift av samisk tolketjeneste
  • Varsling og utalarmering av innsatsmannskaper
  • Støtte til og loggføring av hendelser
  • Mottak av alarmer fra bygninger (brann-, heis- og andre teknisk alarmer)
  • Mottak av trygghetsalarmer

Kontaktinformasjon - Hammerfest brann- og redningstjenesten

Besøksadresse: Risvågveien 3
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest

Telefonnumre:
110 ved akutte hendelser.
78 42 21 00 Publikum.
78 42 21 21 Presse.
78 42 21 22 Service, arbeid på anlegg/elektrikker.

E-post: 110.sentralen@hammerfest.kommune.no
Hjemmeside: www.110-finnmark.no
Avdelingsleder: Gerd Isaksen, mob. 95 10 48 34

Web levert av CustomPublish AS