Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

2014

Her finner du innkallinger og møteprotokoller fra:

  • Kommunestyret
  • Formannskapet
  • KOU-styret
  • MU-styret

Hovedregelen er at møteprotokoll legges ut innen 2 dager etter at møtet er avholdt.

Filformatet som benyttes er PDF. Disse filene kan du lese ved å benytte Adobe Reader. Dette er et gratisprogram du kan laste ned her.
 

 

Kommunestyret
(kl: 09.00)

Innkalling Vedlegg til innkalling Møteprotokoll Merknader
13. februar Innkalling 1, 2,5a, 5b Protokoll  

10. mars

Innkalling   Protokoll_  Møtet den 13.03.14 utgår.Slett tabell
24. april Innkalling 10, 10a, 11, 11b,  11c, 11d, 13, 14, 15, 17, 18 Protokoll  Flyttet dato fra 10. april
22. mai Innkalling 21a, 21b23, 24,25a, b, c, 26 30a, b, 31, 33, tilleggssak 3614 Protokoll  
19.juni Innkalling

41, 42, 43, 45a, b,c, d, e, 46a, b, c, d, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54a, 55, Tilleggssaker: 57, vedlegg

58, vedlegg

Protokoll  
11. september Innkalling 59, 60, 61, 62, 64a., 64b,64c, 66a., 66b, 66c Protokoll  
16. oktober Innkalling 73, 75a, 75b, 76a, 76b, 76c, 76d,77, 78 Protokoll  
6. november Innkalling 80,83, Tilleggssak8514 Protokoll  
4. desember Innkalling 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, Protokoll  
18. desember Innkalling, tilleggssak 95, 96, 97, 97b, 97b, 105 106, 107, 108, 109 og 110 Protokoll  
         
Formannskapet
(kl: 10.00)
       
30. januar Innkalling 1, 2, 5, 7,8, 9 Protokoll  
27. februar Innkalling 13, 17, 19, tillegg 16 Protokoll  
28. mars Innkalling_ 23 , 24 , 27 Protokoll  
15. mai Innkalling 31, 36, 37, 38, 39, 43 Protokoll  
5. juni Innkalling 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Protokoll  
16. juni Innkalling   Protokoll  
4. september Innkalling 71, 72, 73, 74, 80a, 80b, 80c, 82 Protokoll  
2. oktober Innkalling 85,88, 89,90,  92a, 92b Protokoll  
30. oktober Innkalling 97, 99 Protokoll  
13. november Innkalling 103, 104 Protokoll  
27. november Innkalling 107, 108, 109, 110, 111, 112, 119, 120, 121, 122, 123 Protokoll  
         
       
         
KOU-styret
kl: 09.00)
       
27. januar Innkalling 4, 5, 6, 7, 8 Protokoll  
24. februar Innkalling 15 Protokoll  

24. mars NB! kl.16:00

Innkalling 19, 21 Protokoll  
12. mai Innkalling 23, 24 Protokoll  
2. juni Innkalling 31, 32, 33, tilleggssak 36, tilleggssak 37 Protokoll  
1. september Innkalling 40B, 40C, 42 Protokoll  
29. september Innkalling 47, 48, 50,51, 53, tilleggssak 57, tilleggssak 58 Protokoll  
27. oktober Innkalling 65 tilleggssak Protokoll  
24. november Innkalling 68, 73, 74 Protokoll  
         
         
         
MU-styret 
(kl: 09.00)
       
28. januar Innkalling 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12a, 12b, 13 Protokoll  
25. februar Innkalling 18a, b, 19, 20a b, c, 21, 22 Protokoll  
8. april Innkalling 24 , 25 ,26 , 27 ,2830 , 30a, 32 Protokoll flyttet fra 25. mars
13. mai Innkalling 34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41a, 41b Protokoll  
3. juni Innkalling 45, 4647, 48, 49, 50, 51a,b, c, d, 52a, b, c, d,e, f, g, h, i, j, 53a,b, c,d,e,  54, 55, 56 Protokoll  
2. september Innklalling 59, 60, 60a61, 62, 63 Protokoll  
1. oktober Innkalling 65a, 65b, 65c, 65d, 66,67, 68, 69 Protokoll  flytter fra 30. september
28. oktober Innkalling   Protokoll  
25. november Innkalling 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 92, 93 Protokoll  
         

 

Web levert av CustomPublish AS