Sammen for Hammerfest!
Inngangsportal rådhuset
2014-07-30

Forhøyet politiberedskap vil gradvis normaliseres

På nåværende tidspunkt er det etter politiets vurdering ingen grunn til å anbefale folk å ta spesielle forholdsregler.

Oversiktsbilde - Hammerfest sett fra byfjellet Salen
2014-07-29

Norges mest fremgangsrike kommune

Kommune NM - Hammerfest kommune klatret 182 plasser

Verge
2014-07-21

Prosjekt Hverdagsmestring - Lengst mulig i eget hjem, i eget liv

Fra høsten 2014 kan prosjekt Hverdagsmestring tilby Hverdagsrehabilitering.

Lekeplass - Svarthammeren, Rypefjord
2014-07-18

Ny lekeplass - Svarthammeren, Rypefjord

Hammerfest kommune har åpnet en ny lekeplass i Rypefjord.

Detaljregulering Eidegården - oversiktsbilde
2014-07-16

Varsel om oppstart av detaljregulering for Eidegården

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 sendes hermed ut forvarsel for detaljregulering for Eidegården, Sørøya, gårds- og bruksnummer 3/2.

Kystrein
2014-07-07

Reinvarsling

Henvendelser vedrørende rein rettes til Servicekontoret:
per tlf. 78 40 20 00 eller epost. (mandag - fredag kl 08:00 - 15:00)

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025
2014-07-04

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Kunngjøring om vedtak

Vedtak om revidert kommunedelplan

Det kunngjøres herved at Hammerfest kommunestyre i møte 19.06.14, sak PS 45/14 har vedtatt Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord, 2014-2025. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf plan- og bygningslovens § 11-15, siste ledd.

Detaljregulering for Baksalen Skole
2014-07-04

Detaljregulering for Baksalen Skole - Kunngjøring om vedtak

I henhold til Plan- og Bygningsloven §12-12 meddeles det herved at Hammerfest kommunestyre, i møte den 19.06.14, sak PS 46/14, har vedtatt ovenfor nevnte reguleringsplan.

Formålet med planen er blant annet å legge til rette for bygging av ny skole og barnehage i Baksalen, samt ivareta hensynet til idretts- og nærmiljøanlegg, adkomst, trygg skolevei, snarveier, parkering, snødeponier mm.

Web levert av CustomPublish AS