Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Annen informasjon - Planer, retningslinjer, prosjekter - Forskrifter og reglementer - Arrangement: Krav til frambud av næringsmidler

Arrangement: Krav til frambud av næringsmidler

Krav til frambud av næringsmidler ved stevner, markeder, idrettsarrangementer, lotterier, grillfester, møter m.v.

Generell veileder

Referanse: FOR 2008-12-22 nr.1623: Forskrift om næringsmiddelhygiene.
Se vedlegg II – Almenne hygienekrav til alle driftsansvarlige for næringsmiddelforetak (unntatt når vedlegg I får anvendelse)

Kapittel III: Bestemmelser som får anvendelse på flyttbare og/eller midlertidige lokaler som for eksempel telt, markedsboder, mobile kjøretøyer som selger næringsmidler fra hylle anordninger/kjøledisk/frysedisk, lokaler som fortrinnsvis brukes som privatbolig, men der næringsmidler tilberedes for omsetning, samt salgsautomater.

 1. Lokalene og salgsautomatene skal så langt det er praktisk mulig være plassert, utformet, konstruert, holdes rene og vedlikeholdes på en slik måte at risikoen for forurensning, særlig fra dyr og skadedyr, unngås.
   
 2. Når det er nødvendig gjelder særlig følgende:
  a.) Det skal finnes hensiktsmessige innretninger for å opprettholde egnet personlig hygiene, herunder innretninger som gjør det mulig å vaske og tørke hendene under hygieniske forhold, og salgspersonalet må ha tilgang til hygieniske sanitæranlegg.
   
  b.) Overflater som kommer i kontakt med næringsmidler, skal være i god stand, lette å rengjøre og, når det er nødvendig, desinfisere. Dette krever bruk av glatte, vaskbare og korrosjonsbestandige materialer som ikke er giftige, med mindre det kan godtgjøres overfor vedkommende tilsynsmyndighet at andre materialer som er brukt, egner seg like godt.
   
  c.) Det skal finnes egnede muligheter til å rengjøre og, når det er nødvendig, desinfisere arbeidsredskaper og utstyr.
   
  d.) Der næringsmidler rengjøres som ledd i foretakets aktivitet, skal det utføres slik at dette skjer på en hygienisk forsvarlig måte.
   
  e.) Det skal finnes egnet tilførsel av varmt og/eller kaldt drikkevann på stedet.
   
  f.) Det skal finnes egnede muligheter og/eller innretninger for lagring av avfall.
   
  g.) Næringsmidlene skal plasseres på en slik måte at risikoen for forurensning unngås så langt det er praktisk mulig.

I tillegg gjelder følgende kriterier:

 • Hvis rent drikkevann ikke er tilgjengelig, må det medbringes rent drikkevann til vask av hender, og/eller virksomheten må ha tilgang på  desinfiserende våtservietter til rengjøring av hendene. Det må medbringes avfallsdunk for papirhåndklær, såpe og bøtte for oppsamling av skittent vann.
   
 • Avfall må samles opp i egnet avfallsbeholder.
   
 • Personer som håndterer lett bedervelige næringsmidler må være iført klær som er rene.
   
 • Lett bedervelige næringsmidler som for eksempel kremkaker, vaffelrøre, pannekakerøre og lignende må oppbevares kjølig i kjølebag, eller lignende kjøleinnretning ved maks. + 4 ° C. Det må finnes egnet utstyr for å opprettholde og kontrollere næringsmidlenes temperatur.
   
 • All mat må oppbevares opp fra bakken, minimum 60 cm over bakkenivå.
   
 • Mattilsynet gir veiledning ved behov slik at deres virksomhet finner fram til de beste løsningene.

Regelverkssamling finnes på internett under følgende adresse:  www.mattilsynet.no/regelverk

NB! Krav om meldeplikt til Mattilsynet, kortvarige arrangement ved stevner, markedsdager, idrettsarrangement, kakelotterier, grillfest, medlemsmøter i private/offentlige foreninger er opphevet fra og med den 01.03.2010. 

Les mer: 
Se også vår artikkel om: Salg av mat på festivaler og markeder
 

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Web levert av CustomPublish AS