Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Barnehage

Fra åpningsfesten på Blåsten barnehage

Barnehage profilbarnBarnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til utrykk i ulike religioner og livvsyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barnehagetilbudet i Hammerfest


Hammerfest har 9 kommunale og 5 private barnehager. Barnehagene er ulike i størrelse og organisering, og alle tilbyr både hele og reduserte plasser for barn i alderen 1-6 år.

Åpningstiden varierer fra barnehage til barnehage. Utgangspunktet er at den enkelte barnehage har åpent i 9 timer pr dag innenfor tidsrommet 06.45 - 16.30.

 

Hammerfest kommune har full barnehagedekning i hht barnehagelovens krav. Dette betyr at alle barn som har rett til plass, skal tilbys dette etter søknad. Rettigheten knytter seg til barn som søker plass ved hovedopptak, og som fyller 1 år innen utgangen av august samme år. 
Hammerfest kommune har for tiden ledige plasser hele året.

 

Søknadsfrist og opptak


Sektor for barn og unge administrerer et samordnet opptak av barn på vegne av alle barnehagene.
Søknadsfrist hovedopptak barnehageåret er 1. mars hvert år.
Det kan søkes barnehageplass hele året, men søknader behandles ikke tidligere enn 3 måneder før omsøkt oppstartsdato.

 

Du kan søke om barnehageplass elektronisk via kommunens portal for barnehage og skole. Her finner du også nærmere informasjon om de enkelte barnehagene.

 

Barnehagehistorikk

 Les merKontaktinformasjon - Sektor for barn og unge v/barnehageadministrasjonen:

Besøksadresse: Storgata kommunehus, Storgata 17, 2. etasje
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest

Telefon fagstab barnehage: 78 40 23 21

Telefon barnehagefaglig ansvarlig: 78 40 28 01

E-post: unn.slettvoll@hammerfest.kommune.no 

 

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS