Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Barn, unge og familie - Barnevern - Barneverntjenesten

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten har som formål å:

  • være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter
  • ivareta de mest utsatte barna ved å sikre at de får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid

Barnevernets arbeid er en blanding av hjelp og kontroll. Et overordnet prinsipp er at tiltak skal være for barnets beste.

Barnevernet skal alltid først vurdere om det er mulig å hjelpe barnet og familien ved forebyggende tiltak.

 

Av forebyggende tiltak kan nevnes:

  • Råd og veiledning til familien
  • Økonomisk støtte til barnet i forhold til deltakelse i fritidsaktiviteter o.l.
  • Besøkshjem
  • Støttekontakt
  • Bidra til å skaffe barnet plass i barnehage eller SFO

Det er først når forebyggende tiltak ikke fører fram at det kan være aktuelt å plassere barnet utenfor hjemmet. Alternative plasseringssteder er da som regel fosterhjem eller eventuelt institusjon. Det er som regel ungdom med etablerte atferdsproblemer (rus, kriminalitet) som blir plassert i institusjon for behandling.

 

Mer informasjon om barnevernet finner du på www.barnevernet.no

 


Adopsjon:
Barneverntjenesten i Hammerfest har videre ansvaret for å utarbeide sosialrapporter i forbindelse med adopsjon, både utenlandsadopsjon og innenlandsadopsjon.

 


 

Kontaktinformasjon - Barnevernet:


Besøksadresse for barnevernet: Storgata kommunehus, Storgata 17, 1. etasje
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Telefon: 78 40 23 95
Akuttelefon (meldinger): 452 47 070
Telefax: 78 42 90 01
E-post: bvtj@hammerfest.kommune.no

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS