Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Beredskapsavdelingen

Brann bil webBeredskapsavdelingen er brann- og redningstjenestens største avdeling:

  • Hammerfest: Brannstasjonen ligger i Risvågveien, vi er alltid 5 mannskaper inkl. overbefal på vakt og har 5 like vaktlag.
  • Kårhamn på Seiland: 4 frivillige mannskaper og slukkeutstyr.
  • Akkarfjord på Sørøya: 5 frivillige mannskaper og en del utstyr.

Arbeidsoppgavene er brannslukking, bistand ved ulykker og akutt forurensing.

Brannslokking

Brannslokking er en av primæroppgavene til utrykningsstyrken i brann og redning. I følge brannloven er det en lovpålagt oppgave at brannvesenet skal være innsatsstyrke i brannsituasjoner. I Hammerfest oppstår det gjennomsnittlig mellom 5 og 10 bygningsbranner om året. I tillegg til bygningsbrannene slokker brannvesenet også branner som: bilbranner, gress- og krattbranner, pipebranner, campingvognbranner, båtbranner og andre småbranner som ikke er i bygning.

Ulykker til lands

Brann og redningspersonell har opplæring og disponerer utstyr for også å være samfunnets hjelpeapparat ved akutte ulykkessituasjoner på land. Som brannvesen er vi også forpliktet gjennom lovverket til å ha frigjøringsverktøy (hydraulisk redningsverktøy). De vanligste ulykkene seksjonen må bistå ved er trafikkulykker, rasulykker og arbeidsulykker.

Akutt forurensing

Alle kommuner er gjennom forurensningsloven pliktet til å etablere en beredskap mot akutt forurensning. Kommunene i Vest–Finnmark: Loppa, Hasvik, Alta, Kautokeino, Kvalsund, Hammerfest og Måsøy har i fellesskap etablert en interkommunal beredskap mot akutt forurensning – både på land og til havs. I Hammerfest kommune er det brann- og redningstjenesten  og havnevesenet som utfører tjenesten. De vanligste ulykkene vi får befatning med gjelder olje-, diesel- og bensinsøl.

 


Kontaktinformasjon - Hammerfest brann- og redningstjenesten

Besøksadresse: Risvågveien 1-3              
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Telefon: 907 05 457
E-post: frank.rune.ellingsen@hammerfest.kommune.no
Leder Beredskap: Frank Rune Ellingsen, mob. 970 41 254

Web levert av CustomPublish AS