Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Besøkshjemarbeid

Hus icon

Tjenestens målgruppe

Voksne som er motiverte og har overskudd til å tilbringe tid sammen med barn/unge som av ulike årsaker har behov for andre voksne i sitt nettverk.

Formål med tjenesten

Målsettingen er at gjennom samvær, fysisk nærhet og trygge grenser skal besøkshjemmet bidra til å øke barns selvfølelse, selvstendighet og mestring.

Et delmål kan være å avlaste vanskeligstilte foreldre og gi dem overskudd til foreldrerollen.

Tjenesten omfatter

Besøkshjemmet fungerer som en støtte for barn som trenger kontakt med et annet familiemiljø enn sitt eget, eller som er mer krevende enn det foreldrene makter, av forskjellige sosiale eller psykologiske årsaker.

Hva kreves for å motta tjenesten

Besøkshjemmet bør ha overskudd og kapasitet og  lyst til å hjelpe trengende barn.

På grunn av sikkerhet for barn og unge kreves uttømmende politiattest.

Hva gjør kommunen

Ønsker du/dere å bli besøkshjem?

Utfylt Registreringsskjema for nye besøkshjem sendes til Barneverntjenesten i kommunen. Søknaden kan også leveres inn via Servicekontoret.

Barneverntjenesten tar kontakt når registreringsskjemaet er mottatt og du/dere innkalles til et møte for å snakke om det å være et besøkshjem.

Etter dette møtet blir du/dere igjen kontaktet for å få informasjon om videre saksgang.

Hvordan søke tjenesten

Registreringsskjema fås ved henvendelse til Barneverntjenesten eller Servicekontoret.  

Barneverntjenesten i Hammerfest kommune
Besøksadresse: Storgata kommunehus, Storgata 17, 1. etasje
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Tlf: 78 40 23 95

Kontakt for mer informasjon

Barneverntjenesten
Postboks 1224
9616 Hammerfest
Tlf: 78 40 23 95
Fax: 78 42 90 01
bvtj@hammerfest.kommune.no
 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS