Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Annen informasjon - Planer, retningslinjer, prosjekter - Forskrifter og reglementer - Bestemmelser for handel utenom fast utsalgssted på Hammerfest torg

Bestemmelser for handel utenom fast utsalgssted på Hammerfest torg

Hjemmelsgrunnlag:
Kommunens politivedtekter og den offentlige, private autonomien (som grunneier)
Godkjent i Hammerfest kommunestyret den 04.05.2000

ALLMINNELIGE BESTEMMELSER
§ 1-1
Oppsøkende handel er tillatt med de begrensninger som følger av politivedtektene og disse bestemmelsene.

TORGHANDEL
(Salg fra torg, gater, brygger og andre offentlige steder)
§ 2-1
- Torghandel på Torget ved Rådhuset godkjennes og administreres av kommunen selv som grunneier.

§ 2-2
- Torghandel er tillatt til følgende tider:
- Hverdager i tiden kl. 06.00 – 22.00.
- På søndager i perioden 1. juni til 31.august fra kl. 06.00 – 22.00.
- Samt 3 (tre) søndager i adventstiden fra kl. 13.00 – 18.00
- Ut over dette er ikke torghandel tillatt på søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Det er heller ikke tillatt påske-, pinse-, jule- og nyttårsaftener etter kl. 15.00.
- Administrasjonssjefen kan under særlige omstendigheter forby/tillate torghandel på enkelte dager.

§ 2-3
- Leiesats for kommunal grunn i forbindelse med handel fastsettes årlig av kommune¬styret for:
- Sommertorget, i perioden 01.06. t.o.m. 31.08.
- Torgplass
- Leie av bod-telt-bilplass
- Vintertorget, i perioden fra 01.09. t.o.m. 31.05.
- Per plass hele perioden
- Torgavgiften betales på stedet eller etter regning.
- Humanitære og politiske organisasjoner, idrettslag m.v. fritas for leieavgifter.

§ 2-4
- I forbindelse med salg utenom fast utsalgssted skal plassen omkring salgsstedene holdes ren og ryddig. Ved utløpet av torgtiden skal alle varer, emballasje, utstillingsmateriell, avfall o.a. fjernes og plassen ryddes.

§ 2-5
- Den som driver salg etter disse bestemmelsene plikter å rette seg etter de pålegg som driftsansvarlig, næringsmiddeltilsynet, helsemyndigheter eller politi gir ut fra ordensmessige  eller trafikale hensyn m.v. De som ikke retter seg etter gitt pålegg kan vises bort / få inndratt tillatelsen.

IKRAFTTREDELSE
§ 3-1
- Bestemmelsene trer i kraft så snart de er godkjent av kommunestyret og kunngjort. Samtidig oppheves forskrifter vedtatt av Hammerfest kommunestyre 26.06.88, og forskrifter vedtatt av Sørøysund kommunestyre i sak 81/84.

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Web levert av CustomPublish AS