Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Helse og velferd - Innvandring og integrering - Bofellesskapet Midnattssol - BF Midnattssol - bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger
hopp på storsand

BF Midnattssol - bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger

Hovedoppgaven til Bofellesskapet Midnattssol er bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. Dette innebærer ansvar for:

  • Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i tråd med kommunens vedtatte målsettinger
  • Skape et godt døgnbemannet botilbud for ungdommene ved bofellesskapet som gir dem trygghet, omsorg og trivsel
  • Kartlegging og utarbeidelse av individuelle tiltaksplaner for beboerne
  • Samarbeid med skoler, innvandrertjeneste, arbeidsliv og andre etater for å bidra til et godt opplæringstilbud for beboerne.
  • Samarbeid med lokalsamfunn og idrett/fritidsorganisasjoner for å gi ungdommene en aktiv og meningsfylt fritid.
  • Tilrettelegge for at enslige mindreårige skal bli selvstendig og inkludert, og i stand til å mestre en ny hverdag i skole, fritid, arbeid og lokalsamfunn.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Slettnesveien 53
Postadresse: boks 1224k, 9616 Hammerfest
Telefon: 78 40 21 47 – 948 81 508
Mail: postmottak@hammerfest.kommune.no

Kontaktperson: Anne Lise Gaski, avdelingsleder.
Telefon: 482 88 523
Mail: anne.gaski@hammerfest.kommune.no

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS