Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Helse og velferd - Innvandring og integrering - Bofellesskapet Nordlys - BF Nordlys - Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger
miljøprosjekt sørøya

BF Nordlys - Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger

Hovedoppgaven til Bofellesskapet Nordlys er bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. Dette innebærer ansvar for:

  • Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i tråd med kommunens vedtatte målsettinger
  • Skape et godt døgnbemannet botilbud for ungdommene ved bofellesskapet som gir dem trygghet, omsorg og trivsel
  • Kartlegging og utarbeidelse av individuelle tiltaksplaner for beboerne
  • Samarbeid med skoler, innvandrertjeneste, arbeidsliv og andre etater for å bidra til et godt opplæringstilbud for beboerne.
  • Samarbeid med lokalsamfunn og idrett/fritidsorganisasjoner for å gi ungdommene en aktiv og meningsfylt fritid.
  • Tilrettelegge for at enslige mindreårige skal bli selvstendig og inkludert, og i stand til å mestre en ny hverdag i skole, fritid, arbeid og lokalsamfunn.

 


Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Idrettsveien 52
Postadresse: boks 1224k, 9616 Hammerfest
Telefon: 78 40 21 45 – 458 67 252
Mail: postmottak@hammerfest.kommune.no

Kontaktperson: Evgenia Romanova, avdelingsleder
Telefon: 970 04 592
Mail: evgenia.romanova@hammerfest.kommune.no

Les mer:

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS