Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Brannforebyggende avdeling

Brannforebyggende avdeling

Alt arbeid ved brannforebyggende avdeling er rettet inn mot forebygging av brann. Avdelingen skal være bemannet og ha en slik kompetanse at de krav som stilles til gjennomføring av brannforebyggende oppgaver og tilsynsoppgaver oppfylles. Forskriftene stiller krav til at det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid pr. 10 000 innbyggere i kommunen. Avdelingen er bemannet med en brannmester og en feier.

Avdelingen arbeider innen følgende områder:

  • Tilsyn av særskilte brannobjekter
  • Feiertjeneste og tilsyn med ildsteder
  • Lagringstillatelser av brannfarlige og eksplosive stoffer
  • Informasjon
  • Undervisning
  • Saksbehandling innen lov om vern mot brann, eksplosjon m.v. med forskrifter

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Risvågveien 3

Postadresse
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Marius Steffensen
Feier
906 80 419 (08 – 15) | Marius.Steffensen@hammerfest.kommune.no

Arild Johansen
Leder forebyggende avdeling
M 911 28 791 | arild.johansen@hammerfest.kommune.no


Her kan du finner mer informasjon om:

Les også mer om:

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS