Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Byggeavfall

I henhold til Plan og bygningsloven §29-8 skal alle tiltak etter samme lovs kapittel 20, tilfredstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i medhold av loven.

Departementets veileder for avfallsforskriftens kapittel 15 om byggeavfall, kan lastes ned her.

Web levert av CustomPublish AS