Byggeavfall

2010-09-01 Av Arne Sannvik

I henhold til Plan og bygningsloven §29-8 skal alle tiltak etter samme lovs kapittel 20, tilfredstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i medhold av loven.

Departementets veileder for avfallsforskriftens kapittel 15 om byggeavfall, kan lastes ned her.

Tips en venn Skriv ut