Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Kart-Jansvannet---Fuglenes

Detaljregulering for rv. 94 Jansvannet - Fuglenes

Hammerfest kommunestyre fattet følgende vedtak 9. juni, 2016 i forbindelse med klagebehandling av detaljregulering for rv. 94 Jansvannet - Fuglenes:

«Vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre slutter seg til Statens vegvesens vurderinger slik det fremgår av saksdokumentene. Dette betyr at:
2. Klage fra Bloch og Stenersen AS tas delvis til følge.
3. Klage fra Einar Juliussen tas til følge.
4. Hammerfest kommunestyre vedtar iht. plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering for rv. 94 Jansvannet - Fuglenes med de endringer som fremkommer i notat og oversendelsesbrev fra Statens vegvesen og i saksfremlegget.
»

Dokumenter

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS