Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Kart Saragammen - Jansvannet

Detaljregulering for rv. 94 Saragammen - Jansvannet

Hammerfest kommunestyre fattet følgende vedtak 9. juni, 2016 i forbindelse med klagebehandling av detaljregulering for rv. 94 Saragammen - Jansvannet:

«Vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre slutter seg til Statens vegvesens vurderinger slik de fremgår av dette saksframlegget. Dette betyr at:
2. Klage fra Kjell Pedersen tas ikke til følge.
3. Klage fra Rypefjord Brygger AS tas delvis til følge.
4. Klage fra Christian Hågensen tas delvis til følge.
5. Klage fra Helene Andreassen tas delvis til følge.
6. Klage fra Yngve Sletten tas til følge.
7. Klage fra Ragnvald Berntsen tas ikke til følge.
8. Klage fra May T. Johnsen tas delvis til følge.
9. Hammerfest kommunestyre vedtar iht. plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering for rv. 94 Saragammen - Jansvannet med de endringer som fremkommer i notat og oversendelsesbrev fra Statens vegvesen og i saksfremlegget.
10. Detaljregulering for rv. 94 Saragammen - Jansvannet oversendes Fylkesmannen i Finnmark for endelig avgjørelse iht. plan- og bygningsloven § 1-9.
»

Dokumenter

Relaterte artikler

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS