Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
kommunestyret kvalsund 15

Informasjon til Kommunestyret i Kvalsund

Under KS-møte i Kvalsund 15.2 fikk medlemmene en kort redegjørelse/informasjon om status på prosjektet med kommunesammenslåingen av Rådmann Gunnar Lillebo.

2018-02-16
logoerkommunevåpen

Administrative/ politiske delprosjekter i arbeidet med kommunesammenslåingen

Det skal gjennomføres mye administrativt og politisk arbeid før 1.1.2020. I hht vedtatt intensjonsavtale skal en rekke målsettinger oppfylles. Formaliteter av ulike slag skal på plass, avtaler skal justeres og fornyes, tjenester skal tilpasses og utvikles, og organisasjonsstrukturen skal utformes. En skal også sikre hensiktsmessig forvaltning, drift og samarbeid i ny kommune. 

2018-02-12
kvalsundbrua i nordlys

Nye Hammerfest kommune – hva skjer?

Arbeidet med kommunesammenslåingen mellom Kvalsund og Hammerfest er godt i gang både politisk og administrativt.

2018-02-07
Web levert av CustomPublish AS