Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
eiendom

Eiendomsskattelister 2017

I medhold av eiendomsskatteloven § 15 legges skattelister ut til offentlig gjennomsyn 1. mars  på servicekontoret og på biblioteket.

 

Listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av:

  • Eiendommens adresse
  • Gnr bnr fnr snr
  • Skattetaksten (for boliger med formuesgrunnlag er red.faktor 0,80 inkl. i taksten)
  • Skattesats
  • Bunnfradrag (gjelder boliger og fritidseiendommer)
  • Utregnet eiendomsskatt

Eiendommer som har fritak for eiendomsskatt er ført på egen liste.

Alle skattytere er tilsendt informasjon  som viser hvordan skatten er beregnet  samt mulighet for å klage.      

Eiendomsskattekontoret

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS