Bevilling for en enkelt anledning

2010-02-25

Bevillingen til å skjenke alkohol for en enkelt anledning kan gis i hht alkohollovens §1-6, 3 ledd. Både søkere med og uten alminnelig skjenkebevilling kan søke om bevilling for en enkelt anledning. Bevillingssøknaden må knyttes til en enkelt bestemt begivenhet. En enkelt anledning kan ikke strekke seg over mer enn 6 dager. Dersom det skal serveres matvarer i forbindelse med arrangementet skal Mattilsynet ha melding om dette. Les mer om melding om næringsmiddelvirksomhet til Mattilsynet.

Bevilling for en enkelt anledning - søkere uten eksisterende bevilling
Den som ikke har bevilling fra før kan søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning.
Søknaden behandles administrativt av Servicekontoret. Det innhentes høringsuttalelser fra politi og rusmiddeltjensten. Saksbehandlingstid på inntil 3 uker må påregnes.  

Bevilling for en enkelt anledning - søkere med eksisterende bevilling 
Den som allerede har alminnelig skjenkebevilling kan for en enkelt anledning søke om: 

  • utvidelse til å gjelde skjenking av alkoholgruppe 3 (over 22 vol.prosent)
  • utvidelse av skjenkeareal
  • utvidelse av skjenketid

Søknad om endrede vilkår for en enkelt anledning behandles administrativt av Servicekontoret. Det innhentes høringsuttalelser fra politi og rusmiddeltjensten. Saksbehandlingstid på inntil 3 uker må påregnes. 

Søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning
Du kan søke elektronisk via vår selvbetjeningsportal.

Skjemaet finner du under Næring. Vi anbefaler at du registrerer deg som bruker i portalen. Da kan du mellomlagre skjema og holde oversikt over innsendte skjema.
Søknadsskjema (papirutgave) fåes ved henvendelse til Servicekontoret. 

 

De som som søker om skjenkebevilling innen kategoriene ambulerende og enkeltanledning må også sende eget søknadsskjema til politiet angåede vaktholdt og godkjenning av styrer, stedfortreder og vakter. Politiets søknadskjema - melding/søknad om arrangement.

Det kreves gebyr for tjenesten, i henhold til gebyr og avgiftsregulativ.

Kontakt Servicekontoret for næmere informasjon og søknadsskjema.