Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Fellesmøte med kommunestyrene i Hammerfest og Kvalsund.

Fylkesmannen i Finnmark innkaller med dette til fellesmøte med kommunestyrene i Hammerfest og Kvalsund, 
i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Tid: Torsdag 31.08.2017 klokken 14.00 i Arktisk kultursenter i Hammerfest.

Saksdokumentene legges også ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – Servicekontoret, Hammerfest bibliotek l Akkarfjord forbrukerlag, Kårhamn handel og Arnulf Larsen AS i Hønseby.

 

Møtet er åpent for publikum!

PDF_icon_rund.png 2017-07-12 Møteinnkalling felles KST møte.pdf

PDF_icon_rund.png 2017-07-14 Samlet saksframlegg.pdf

 

 

På vegne av Fylkesmannen i Finnmark

 

Leif Vidar Olsen                               Svanhild Moen

Rådmann                                            Formannskapssekretær

Tlf: 78402504/41467703                Tlf: 78402502/97734965

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS