Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Fiks gata mi! - Fiks gata mi!

Fiks gata mi!

Innmelding av saker: Her kan du som innbygger melde inn saker som berører det kommunale veinettet. Det kan være melding om feil og mangler, forbedringsforslag, eller tilbakemelding om tilstanden. Meldingene vil bli behandlt og besvart av kommunalteknisk drift.


Akutte meldinger som for eksempel vannlekkasje, flom, åpen kum, farlige gjenstander som kan utgjøre en risiko eller lignende, kontakt vakttelefon for 

Vann og Avløp; 415 25 098 eller vakttelefon for Vei: 907 67 741

 

Kartpunkt
Større kart

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS