Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Ingressbilde Retningslinjer for Fiskerifondet

Fiskerifondet

Formålet med fondet er å stimulere ungdom og andre hjemmehørende i Hammerfest kommune til nyanskaffelser av helårsdrevne fiskefartøyer.

1. Fiskerifondet tilføres midler ved årlige kommunale bevilgninger.

2. Støtte fra fondet gis som tilskudd med formål å styrke egenkapitalfinansieringen i støtteberettigede prosjekter.

3. Fondets midler skal primært nyttes til:
• kjøp av nye eller brukte fartøy
• anskaffelse av kvoter for strukturering eller som inngår i driftsordning
 

Investeringer som søkes finansiert gjennom fiskerifondet kan ikke være igangsatt eller gjennomført før søknad fremmes.

Her finner du retningslinjer for Fiskerifondet.

Hvordan søke tjenesten
Søknad om tilskudd fra næringsfondet skal rettes til www.regionalforvaltning.no;
støtteordningen «Hammerfest kommune - Fiskerifond»

Alle søkere må opprette bruker for å kunne søke fiskerifondet.

I søknaden skal følgende oppgis:

  • regnskapstall og/eller budsjett
  • kostnadsoverslag
  • investeringsplan
  • forretningsplan
  • markedsvurderinger 


Nærmere informasjon og veiledning fås ved henvendelse til Næringsavdelingen
Telefon: 784 02000.
E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusplassen 1, 3. etg.

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS