Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Flomfare

Ved fare for flom blir bekker og bekkeinntak observert og nødvendige tiltak iverksatt.

Flomforebyggende tiltak:
Som et flomforebyggende tiltak blir bekker og bekkeinntak gravd opp i ukene før påske. Opprensking av bekker og bekkeinntak foretas om høsten.

Ansvarlig: Vei og verksted
Meldingstelefon: 480 03 755

Vakttelefon dagtid, tlf. 905 09 469
Etter kl. 14.30 og i helger kontaktes kommunelteknisk vakt:

  • Vei (i perioden 15. okt - 28. mai), tlf. 907 67 741 
  • Vann og avløp, tlf. 415 25 098

     


     

Web levert av CustomPublish AS