Frisklivesentral logo

Frisklivs-, lærings– og mestringssentral

2018-02-07 Av Harald Strømme

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende og helsefremmende helsetjeneste, og gir tilbud om hjelp til mestring av egen helse gjennom individuell veiledning, kurs og grupper knyttet til temaer som:

Målgruppa er personer som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for sykdom eller som allerede har utviklet sykdom (en eller flere av følgende) og som er motivert for livsstilsendring:

 • Overvekt
 • Hjerte/karsykdom
 • Lungesykdom
 • Høyt blodtrykk
 • Diabetes 2
 • Inaktivitet
 • Mild/moderat depresjon eller angst
 • Utbrenthet/slitenhet
 • Kroniske søvnvansker
 • Stressrelaterte plager
 • Muskel/skjelettplager

Målet er en hverdag med bedre helse, trivsel og mestring for alle. 

Fastleger, annet helsepersonell og NAV kan henvise til Frisklivssentralen. Det er også mulig å ta direkte kontakt selv.

Frisklivsresepten

Hva går tilbudet ut på? Dette er et tilbud til deg der målet er å etablere sunne livsstilvaner som passer deg og din hverdag.

 • Helsesamtaler
  Det gjennomføres individuelle helsesamtaler hver tredje måned hvor du setter deg mål og tiltak som er viktig for deg, og du får hjelp til å lage en plan for hvordan du skal nå dine mål. Det gjøres også en enkel test på kondisjon, i tillegg til subjektiv måling av selvopplevd helse.
 • Tre måneders treningsperioder i gruppe som inneholder styrke- og kondisjonstrening (inne og ute) to ganger pr. uke. I tillegg kan du delta på en av de andre timene inntil 1 gang i uka etter avtale med fysioterapeuten som leder timen. Ved behov får man oppfølging i 12 måneder, der tre av månedene skal bestå av egentrening.
 • Temamøter en gang i måneden som er obligatorisk, der møtene tar for seg prosessen rundt livsstilsendring i forhold til kosthold, fysisk aktivitet, søvn, tobakksvaner, tanker og følelser/mentale prosesser m.m.

For hvem? Dette tilbudet er for voksne i alderen 18-67 år som ønsker hjelp til å endre levevaner innenfor fysisk aktivitet, søvn, kostholds- og tobakksvaner og som står i fare for, eller relativt nylig har utviklet livsstilsrelatert sykdom. Henvisningsårsak kan også være høyt blodtrykk, høyt blodsukker/risiko for å utvikle diabetes type 2, overvekt, stressrelaterte plager, lett/moderat depresjon eller angst, utbrenthet/slitenhet, inaktivitet, muskel/skjelettplager, hjerte/karsykdommer og lungesykdom.

Henvisende instans er alt av helsepersonell og NAV, men du kan også ta direkte kontakt med Frisklivssentralen om du ønsker å delta.

Du må minimum kunne gå uten ganghjelpemidler i moderat tempo i 30 minutter - 1 time, være motivert for livsstilsendring, og ha mulighet til å gjennomføre 2 treninger per uke på dagtid i minimum 3 mnd. Forpliktende samarbeidskontrakt mellom deltager og Frisklivssentralen underskrives.

Hva koster det? Kr 300, - for 3 måneder. 1200 kr for 12 måneder.

Søvnkurset Sov godt

Sliter du med å sovne?
Våkner du ofte?

Føler du deg ikke uthvilt?

Søvnvansker er en av de vanligste helseplagene i befolkningen, og er et undervurdert helseproblem jf. Folkehelseinstituttet. Omtrent en av tre voksne sliter ukentlig med søvnen, noe som virker negativt på helse, humør, konsentrasjonsevne og energinivå. Psykologisk behandling har vist seg å ha bedre effekt enn sovemedisiner både på kort og lang sikt, og man kan oppnå betydelig forbedring i søvnen med relativt enkle grep. Helt bivirkningsfritt. Dette er utgangspunktet for søvnkurset Sov godt.

For hvem? Kurset er åpent for alle voksne (over 16 år) som sliter med vedvarende søvnproblemer - og som er motivert til å gjøre en innsats for å endre sovemønsteret sitt.

Hva koster det? 250 kr. Inkl. helsesamtale før og etter kurset.

Sted: Sanitetsbadet, møterom i 3. etg

Oppstart og varighet: Nye kurs settes opp høsten 2018. 4 ukentlige møter a to timer, samt et oppfølgingsmøte seks uker etter kursslutt.  

Bra mat for bedre helse

Kostholdsveiledning for deg som ønsker inspirasjon og kunnskap om mat og helse. Kurset er spesielt egnet dersom du ønsker å gjøre endringer i forhold til matvaner.

Hva koster det: 500 kr. Inkl. helsesamtale før og etter kurset.

Varighet: 5 kurskvelder samt en oppfølgende kurskveld etter avsluttet kurs.

Oppstart: Ta kontakt med Frisklivssentralen

Kommende kurs, fra 2018:

 • Tobakksfri sammen
 • KiD» (kurs i mestring av depresjon)
 • KiB» (kurs i mestring av belastning)

Ta kontakt med Frisklivssentralen dersom en av disse kursene er aktuell for deg.

Lyst til å vite mer? Se https://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler

 


Kontaktinformasjon:

Tlf.: 78 40 23 70 / 46 83 63 39

E-post: frisklivssentralen@hammerfest.kommune.no

Tips en venn Skriv ut