Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Tjenestekatalog - Tjenestekatalog

Friskliv og mestring

Generelt

Friskliv og mestring er en kommunal forebyggende og helsefremmende helsetjeneste. Målet er en hverdag med bedre helse, trivsel og mestring for alle. 

Frisklivs og mestring er underlagt Ergo- og fysioterapitjenesten og har tilbud innenfor friskliv (Frisklivssentralen), læring og mestring (LMS).

Beskrivelse

Frisklivssentralen har tilbud om hjelp til å endre og mestre levevaner. Målet med frisklivssentralen er at deltakerne skal bli fysisk aktive i sin hverdag og få bedre helse på kort og lang sikt.

Frisklivssentralen gir tilbud om hjelp til mestring av egen helse gjennom individuell veiledning, kurs og grupper knyttet til temaer som:

 • Fysisk aktivitet
 • Kosthold
 • Tobakk
 • Psykisk helse
 • Søvn

Målgruppe

Målgruppa er personer som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for sykdom eller som allerede har utviklet sykdom (en eller flere av følgende) og som er motivert for livsstilsendring:

 • Overvekt
 • Hjerte/karsykdom
 • Lungesykdom
 • Høyt blodtrykk
 • Diabetes 2
 • Inaktivitet
 • Mild/moderat depresjon eller angst
 • Utbrenthet/slitenhet
 • Søvnvansker
 • Stressrelaterte plager
 • Muskel/skjelettplager

Kriterier/vilkår

Du må være motivert for livsstilsendring, og ha mulighet til å gjennomføre ukentlige treninger på dagtid i minimum 3 måneder.

Det inngås forpliktende samarbeidskontrakt mellom deltager og Frisklivssentralen.

Pris for tjenesten

 • Frisklivsresepten: kr. 300, - for 3 måneder og kr. 1200,- for 12 måneder.
 • Bassengtrening – Friskliv i vann: kr. 50,- per time.
 • Kurs i regi av Frisklivssentralen: kr. 500,-, inkludert helsesamtale og kursmateriell

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Samarbeidspartnere

Aktuelle samarbeidspartnere kan være

 • arbeidsgivere
 • bruker- og innvandrerorganisasjoner
 • fastleger
 • frivillige organisasjoner
 • Nav
 • private aktører
 • spesialisthelsetjenesten

Lover

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 i helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen blant annet tilby helsefremmende og forebyggende tjenester.

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Lov om helsepersonell m.v.

Helse- og omsorgstjenesteloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Fastleger, annet helsepersonell og NAV kan henvise til Frisklivssentralen. Det er også mulig å ta direkte kontakt selv.

Kontaktopplysninger:
Telefon: 78 40 23 70 / 46 83 63 39
E-post: frisklivssentralen@hammerfest.kommune.no
OBS: Ikke send sensitive opplysninger på e-post!

Saksbehandling

Det fattes ikke vedtak på tilbud innenfor Friskliv og mestring.

Saksbehandlingstid

Du vil få svar på din henvendelse så snart som mulig.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Annen informasjon

FRISKLIVSRESEPTEN

Hva går tilbudet ut på? Dette er et tilbud til deg der målet er å etablere sunne livsstilvaner som passer deg og din hverdag.

 • Helsesamtaler
  Det gjennomføres individuelle helsesamtaler hver tredje måned hvor du setter deg mål og tiltak som er viktig for deg, og du får hjelp til å lage en plan for hvordan du skal nå dine mål. Det gjøres også en enkel test på kondisjon, i tillegg til subjektiv måling av selvopplevd helse.
 • Tre måneders treningsperioder i gruppe som inneholder styrke- og kondisjonstrening (inne og ute) to ganger pr. uke. I tillegg kan du delta på en av de andre timene inntil 1 gang i uka etter avtale med fysioterapeuten som leder timen. Ved behov får man oppfølging i 12 måneder, der tre av månedene skal bestå av egentrening.
 • Temamøter en gang i måneden som er obligatorisk, der møtene tar for seg prosessen rundt livsstilsendring i forhold til kosthold, fysisk aktivitet, søvn, tobakksvaner, tanker og følelser/mentale prosesser m.m.

For hvem? Dette tilbudet er for voksne som ønsker hjelp til å endre levevaner innenfor fysisk aktivitet, søvn, kostholds- og tobakksvaner og som står i fare for, eller relativt nylig har utviklet livsstilsrelatert sykdom. Henvisningsårsak kan også være høyt blodtrykk, høyt blodsukker/risiko for å utvikle diabetes type 2, overvekt, stressrelaterte plager, lett/moderat depresjon eller angst, utbrenthet/slitenhet, inaktivitet, muskel/skjelettplager, hjerte/karsykdommer og lungesykdom.

Henvisende instans er alt av helsepersonell og NAV, men du kan også ta direkte kontakt med Frisklivssentralen om du ønsker å delta.

Du må minimum kunne gå uten ganghjelpemidler i moderat tempo i minimum 45 minutter, være motivert for livsstilsendring, og ha mulighet til å gjennomføre 2 treninger per uke på dagtid i minimum 3 mnd. Forpliktende samarbeidskontrakt mellom deltager og Frisklivssentralen underskrives.

BASSENGTRENING – FRISK I VANN
Treningen foregår på grunt vann i varmtvannsbassenget på Sanitetsbadet. Timen er satt sammen av øvelser som trener hele kroppen. Treningen er med høy intensitet, vi bruker vannmotstanden for å bli sterkere og få bedre øke kondisjonen. Vannets oppdrift gjør at treningen er skånsom, man unngår harde støt og belastning på ledd og muskulatur.

For hvem? Timen er åpen for alle voksne som er i Frisklivssentralen sin målgruppe. Du må ikke være svømmedyktig for å delta, men bør føle deg trygg i vann. 

SØVNKURSET - SOV GODT

Sliter du med å sovne?
Våkner du ofte?
Føler du deg ikke uthvilt?

Søvnvansker er en av de vanligste helseplagene i befolkningen, og er et undervurdert helseproblem jf. Folkehelseinstituttet. Omtrent en av tre voksne sliter ukentlig med søvnen, noe som virker negativt på helse, humør, konsentrasjonsevne og energinivå. Psykologisk behandling har vist seg å ha bedre effekt enn sovemedisiner både på kort og lang sikt, og man kan oppnå betydelig forbedring i søvnen med relativt enkle grep. Helt bivirkningsfritt. Dette er utgangspunktet for søvnkurset Sov godt.

For hvem? Kurset er åpent for alle voksne (over 16 år) som sliter med vedvarende søvnproblemer - og som er motivert til å gjøre en innsats for å endre sovemønsteret sitt.

BRA MAT FOR BEDRE HELSE

Kostholdsveiledning for deg som ønsker inspirasjon og kunnskap om mat og helse. Kurset er spesielt egnet dersom du ønsker å gjøre endringer i forhold til matvaner.

KOMMENDE KURS

 • Tobakksfri sammen
 • KiD» (kurs i mestring av depresjon)
 • KiB» (kurs i mestring av belastning)

Tjenesten oppdatert: 28.02.2018 17:41

Web levert av CustomPublish AS