Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Fritid med bistand

.... et alternativ til bruk av støttekontakter

I Hammerfest kommune brukes denne metoden for å inkludere mennesker som trenger bistand for å delta i det ordinære organisasjonslivet. Arbeidet bygger på et mestringsperspektiv med fokus på den enkeltes ønsker, drømmer og behov. Målsettinga er at den enkelte i løpet av en begrenset periode opplever å trives og får en god rolle i en selvvalgt aktivitet.

Målgruppa er barn, ungdom og voksne som av ulike årsaker trenger bistand for å bli medlem av en frivillig organisasjon. Målet er at de etter hvert skal delta på samme måte som øvrige medlemmer i organisasjonen.

Støttekontaktkoordinator følger den enkelte opp sammen med en tilrettelegger som rekrutteres fra den valgte organisasjonen. Tjenestetilbudet er likestilt med bruk av støttekontakter.

Slik jobber vi:

  • uforpliktende informasjonsmøte om hva vi kan tilby
  • kartlegging av brukers interesser, drømmer og ønsker
  • kartlegging ulike fritidsaktiviteter
  • valg av fritidsaktivitet
  • lage plan for deltakelse i fritidsaktiviteten
  • finne en person i aktiviteten som tilrettelegger og fungerer som kontaktperson
  • tiltaket følges opp og evalueres jevnlig

For å motta denne tjenesten må bruker være innvilget støttekontakt etter sosialtjenesteloven § 4-2.


Søknadsskjema - søknad om fritid med bistand.

Les mer om fritid med bistand.

 


Kontaktinformasjon - støttekontakttjenesten:

Støttekontaktkoordinator: Svein Georg Vaagland
Besøksadresse. Strandgata 52, 4. etasje
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Telefon 78 40 26 78, mobil 474 89 447
E-post: svein.georg.vaagland@hammerfest.kommune.no

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS