Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
salen boligfelt høring 2019

Gi dine innspill til nye Salen Boligfelt

Høringsfrist mandag 24. juni 2019

Hammerfest kommune har utarbeidet et forslag for nytt boligfelt i området på Høyden, Salenfjellet. Planforslaget ligger nå ute på høring.

Hammerfest kommune har utarbeidet et forslag til detaljregulering for Salen boligfelt. Formålet er å tilrettelegge for et boligområdet i godt samspill med omgivelsene. Det skal tilrettelegges for småhusbebyggelse og rekkehus. Klimatilpasning er et viktig tema i planleggingen siden området er utsatt for vind og snø.

Plankart Salen boligfelt

Planen består av plankart, bestemmelser og beskrivelse med tilhørende vedlegg. Alle plandokumentene er tilgjengelige planregistret(link).

Eller så finner man det på hammerfest.kommune.no-bygg - eiendom og næring – areal- og samfunnsplanlegging – planregister for arealplaner (link).

Frist for innspill er mandag 24.juni 2019

Innspill sendes skriftlig til Hammerfest kommune, Postboks 1224, 9616 Hammerfest eller epost: postmottak@hammerfest.kommune.no og merkes med ref. 2016/4382.

Kontaktinfo

Spørsmål i saken kan rettes til arealplanlegger Åse Malene Kongsbak tlf: 78 40 25 50

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS