Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Gravearbeid

Gravetillatelse

Tjenestens målgruppe
Entreprenører, tiltakshavere og huseiere i Hammerfest kommune.
 
Se mer her.jpeg
Kart over forurenset grunn i Hammerfest kommune
Kart over forurenset grunn i Hammerfest kommune

Kart over forurenset grunn i Hammerfest kommune

Forurenset grunn er vanlig i by og industriområder, også i Hammerfest. Kartet viser områder hvor det er påvist forurensning eller områder hvor det kan være forurensning i grunnen. Kartet er laget på bakgrunn av prøvetakinger av jord/grus hvor det er påvist miljøgifter

Se mer her.jpeg

Graving i forurenset grunn

I Hammerfest kommune er det arealer med forurenset grunn, dette gjelder spesielt i sentrumsnære områdene, samt i nåværende og tidligere industriområder.

Se mer her.jpeg

Web levert av CustomPublish AS