Graving i forurenset grunn

2012-05-09

I Hammerfest kommune er det arealer med forurenset grunn, dette gjelder spesielt i sentrumsnære områdene, samt i nåværende og tidligere industriområder.

I saker som gjelder forurenset grunn er Klima- og forurensningsdirektoratet, Fylkesmannen og kommunen forurensningsmyndighet. Myndighetenes verktøy er først og fremst forurensningsloven og forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.
Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider er tiltakshavers ansvar
Tiltakshaver plikter å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området. Hvis grunnen er forurenset skal tiltakshaver utarbeide tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen
før tiltaket kan gjennomføres.
 
Les mer. 
 
Forskrift: Opprydding i forurenset grunn ved terrenginngrep 
 
Kommunens rolle
Kommunen er forurensningsmyndighet etter forskriften. Kommunen skal samordne behandlingen av saker etter forskriften med behandlingen av saker etter plan- og bygningsloven.
 
Les mer.
 
Generelle krav til innhold i en tiltaksplan for opprydding i forurenset grunn
Klima- og forurensningsdirektoratet ønsker å presisere de generelle kravene til innhold i en tiltaksplan for opprydding av forurensning på land og i sjøbunn i områder som det er påvist forurensing. Hensikten er å sikre gode tiltaksplaner ved første gangs innsendelse.
 
Les mer.
 

 

Tips en venn Skriv ut