Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Vei, vann og trafikk - Vei - Graving i vei - Gravetillatelse

Gravetillatelse

Les mer om rutinene for graving i vei og søknad om gravetillatelse.

Spørsmål vedr graving i vei/gravetillatelse rettes til Servicekontoret.

ARBEIDSVARSLING

Viser til Håndbok N301 Arbeid på og ved vei – krav og retningslinjer til varsling og sikring.

For å kunne utføre arbeid på eller ved kommunal og offentlig vei, ( nærmere enn 4 meter fra fortau) Merk: også privat vei hvis den brukes til allmenn ferdsel, skal det søkes om arbeidsvarlig til Hammerfest kommunen.

Ansvarlig søker skal ha arbeidsvarslingskurs del 2, søknaden godkjennes av undertegnede eller stedfortreder som er ansatte i Hammerfest parkering KF., ved jan Gunnar Hjellnes eller Goggen Hansen.

De som skal arbeide på eller ved vei skal ha arbeidsvarslingskurs del. 1.

Søknaden rettes til:

E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no

Eller til: gravetillatelser@hammerfest.kommune.no

E-post: parkering@hammerfst.kommune.no

De som godkjenner varslingsplan på kommunal vei har e-post:

Svein.gamst@hammerfest.kommune.no

Jan.gunnar.hjellnes@hammerfest.kommune.no

Goggen.hansen@hammerfest.kommune.no

For arbeid på eller ved FV. og RV. Skal Statens vegvesen godkjenne varslingsplan.

Søknaden rettes til e-post: firmapost-nord@vegvesen.no

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS