Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Bygg, eiendom og næring - Miljø - Ren Havn - Grønnplaner for Storvatnet og havneområdet - Grønnplaner for Storvatnet og havneområdet
Storvatnet

Grønnplaner for Storvatnet og havneområdet

Dette er en ideskisse med henhold til landskapsplanleggingen i Hammerfest. Tegningene er en del av planleggingen og mulighetene for tiltak rundt Storvatnet og strekningen Storelva til Fuglenesbukta. Skissene representerer forslag som kan koble opprydding i forurensede sedimenter- og grunn med "grønn planlegging" samt utvikling av gang-og sykkelstier.
Kontakt Tor Harry Bjørn for eventuelle kommentarer og innspill.

Les rapportene her.

Web levert av CustomPublish AS