Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
katt

Håndtering av hjemløse katter

En guide fra Seksjon for miljørettet helsevern (Helserådet)

Rutine for avliving av en hjemløs katt

  1. Den person som hevder at en katt er eierløs må dokumentere dette. Dokumentasjon framskaffes på følgende måte: 
    - Bilde av katten med etterlysning av eier settes inn i Finnmark Dagblad.
     
  2. Hvis ingen eier har meldt seg innen en - 1 - uke etter annonsering kan den person som har funnet katten og annonsert den, ta kontakt med veterinær for avliving. Dokumentasjon på at katten er annonsert forelegges for veterinær.

  3. Hammerfest kommune dekker utgiftene til veterinær ved avliving av en dokumentert eierløs katt.

    Kommunen er behjelpelig med å låne ut kattefeller slik at eierløse katter kan fanges inn. Kattefellene lånes ut av veterinær.

Veterinærkontoret ligger i Hammerfest Staller, tlf 948 40 122.


Avliving av flere hjemløse katter
Hvis flere katter i et område er til sjenanse for innbyggerne, skal Forum for miljørettet helsevern kontaktes.

Web levert av CustomPublish AS