Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Hammerfest brann og redning besøkte Baksalen skole

Underviste om sneskred og trygg ferdsel om vinteren.

skolebarn
undervisning brann og redning

En dag med barna på Baksalen Skole - om sneskred og trygg ferdsel om vinteren.

Som et ledd i vårt arbeid med å nå vår visjon om at Hammerfest skal være en trygg plass å bo var vi onsdag 11. april på Baksalen skole og hadde undervisning om sneskred og trygg ferdsel om vinteren. Her ble vi møtt av 350 barn i alderen 6 år til 13 år som var glødende engasjert i vårt budskap.

I løpet av dagen var vi innom ulike temaer som hvor sneskred kan gå, farer ved sneskred, råd for å unngå sneskred, kameratredning, steder vi kan få vite om skredfarer (varsom.no m.m), takrasfare og ferdsel på islagte vann og elver.

Vi ble mektig imponert over oppegående kunnskapsrike barn, som helt ned i 6 årsalderen kjente til kommunens skredstoppere, hvem de skulle varsle ved sneskred og hva de måtte gjøre dersom de skulle være ute i naturen og skråninger (spørre voksne om skredfare og aldri gå alene).

Dagen ble svært givende oss :)

PS; det er fortsatt faregrad 3 - betydelig skredfare - i Vest-Finnmark

 

Joakim Pedersen
Daglig leder IUA Vest-Finnmark/
Avdelingsleder akutt forurensning

Hammerfest brann og redning
tlf 99 40 99 92

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS