Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Inngressbilde-Hammerfest a great place to live

Hammerfest - et godt sted å bo!

Hammerfest lever i pakt med en mektig og ressursrik natur og i takt med sin tids muligheter. Livsgrunnlaget i Hammerfest har, i alle år, vært dypt forankret i naturgitte fortrinn som fiske, ishavsfangst, internasjonal handel og industri, og en befolkning med pågangsmot og tro på fremtiden. Utgravinger på Melkøya, og på Slettnes – Sørøya – viser spor av fangstsamfunn med historiske røtter så langt tilbake som 9 000–10 000 år siden, og som var i tidlig kontakt med omverden.

2016-03-14
Hammerfest - a great place to live

Hammerfest - a great place to live!

Hammerfest lives in harmony with its magnificent natural surroundings, rich in resources and in tune with the opportunities of the modern age. Life in Hammerfest has always been deeply rooted in natural advantages, such as fishing, Arctic fishery, not to mention international trade and industry and driven by the enterprising and eternally optimistic people who live here. Exca- vations on Melkøya and at Slettnes on Sørøya show traces of hunting and fishing communities with historic roots going as far back as nine to ten thousand years. Evidence shows that these communities had early contact with the outside world.

2016-03-14
Web levert av CustomPublish AS