Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Bygg, eiendom og næring - Miljø - Miljø - Hammerfest kommune og Primorsk kommuneadministrasjon i Arkhangelsk – Russland har inngått en vennskapsavtale - Hammerfest kommune og Primorsk kommuneadministrasjon i Arkhangelsk – Russland har inngått en vennskapsavtale
Rapport Primorsk ingressbilde

Hammerfest kommune og Primorsk kommuneadministrasjon i Arkhangelsk – Russland har inngått en vennskapsavtale

Hammerfest kommune og Primorsk kommuneadministrasjon i Arkhangelsk – Russland har inngått en vennskapsavtale der vi har forpliktet oss til å samarbeide innenfor fagområder miljø, næring og kultur.

Hammerfest kommune og Primorsk kommuneadministrasjon i Arkhangelsk – russland har inngått en vennskapsavtale der vi har forpliktet oss til og samarbeide innenfor fagområder miljø, næring og kultur.
Begge kommunene har en del utfordringer innenfor miljø, bla. bærekraftig utnyttig av ferskvannsresurser. Vi ønsker derfor og utnytte hverandres kompetanse på dette området i forbindelse med utforming
av strategier og handlingsplaner for bærekraftig forvalting av innsjøer som ligger i tilknytning til lokal bebyggelse. I første omgang blir arbeidet fokusert rundt Stovannet i Hammerfest og innsjøen
Kholmovskoye i Primorsk.

Miljøstatus i Storvannet er allerede kartlagt gjennom flere undersøkelser, men det var ikke klart hvordan miljøforholdene i Kholmovskoye var. For å ha et grunnlag for videre arbeid var det derfor
nødvendig å kartlegge dette. Hammerfest kommune og Primorsk søkte derfor Barentssekretariatet om 380 000 kr i 2010 til å gjennomføre en miljøundersøkelse av Kholmovskoye. Midlene ble bevilget og
Akvaplan-niva i Tromsø og Akvaplan-niva Barents i Murmansk ble engasjert av kommunene for å gjennomføre miljøundersøkelser i samarbeid representanter fra Hammerfest og Primorsk kommuner. Resultatene
fra miljøundersøkelsen foreligger nå (se rapport) og til sommeren skal disse presenteres på et seminar (miljømøte) i Arkhangelsk.

Rapporten kan lastes ned her.

Spørsmål om rapporten rettes til miljøvernrådgiver Tom Erik Ness
Telefon: 78 40 25 54
E-post: tom.erik.ness@hammerfest.kommune.no

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS