Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Recovered Content - Hammerfest vannverk

Hammerfest vannverk

  • Totalt 51,4 km hovedvannledninger.
  • Total vannproduksjon i 2004 var 3.275.332 m3.

Vannbehandlingsanlegget
Vannbehandlingsanlegget i Tunnelbakken har siling (selvspylende trykksiler) og desinfeksjon med UV før tilsetting av vannglass.

Vanninntak
Vanninntaket til Hammerfest vannverk er i Inntaksdammen på ca. 5 m dybde.
Kommunen planlegger å etablere et nytt inntak i Vestfjelldammen (dypvannsinntak på 40 m dybde) for å oppnå en hygienisk barriere til. Pr. i dag har vannverket kun en hygienisk barriere (desinfeksjon med UV).

Ledningsnettet
Store deler av ledningsnettet (både vann og avløp) er gammelt og trenger utskifting og vi skifter derfor ut årlig deler av nettet. I 2004 og 2005 skiftet vi ut ledningene i Storgata og Sjøgata. I tillegg foretar vi mange mindre utskiftinger og oppgravinger som følge av rørbrudd i løpet av året.

Vannforbruk
Totalt vannforbruk pr døgn ligger på ca. 8.000 m3 fra Hammerfest vannverk. Av dette går ca. 1.000 m3 til Rypefjord. Vannet til Rypefjord pumpes over fjellet til et høydebasseng 850m3, som ligger ovenfor Rødsildreveien, derfra renner vannet ned til Rypefjord. Rypefjord forsynes altså parallelt fra både Hammerfest og Rypefjord vannverk.

Trykkøkning
Vi har 8 trykkøkningsstasjoner i Hammerfest for å oppnå tilstrekkelig trykk i høyereliggende områder. Pumpene er turtallregulerte, hvor turtallet reguleres av frekvensomformere. De arbeider altså mot et forhåndsinnstilt utgangstrykk, så når vannforbruket øker så, ”skrus” turtallet opp automatisk ved bruk av frekvensomformerne.

Snøhvit
Vi har et høydebasseng (1.000m3) som kun betjener vannet til Melkøya og som tar toppene av vannforbruket dit. Bassenginnholdet tilsvarer ca. ett døgns forbruk til Melkøya pr. i dag.

Utbedringer
Her finner du planlagte utbedringer på vannverket.

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Web levert av CustomPublish AS