Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Lege

Oppdatert: 28.04.2017

Samfunnsmedisin

Kommunenes samfunnsmedisinere er kommuneoverlegene. Kommuneoverlegene er medisinskfaglige rådgivere og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen. Koordinering, tilrettelegging og ledelse av det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen, er kommuneoverlegens oppgave. 

2016-11-11

Legetjenesten

2012-05-29

Pleie og Omsorg

2010-01-21

Helsetjenester

2009-11-20

Sosiale tjenester

2009-04-21
Web levert av CustomPublish AS