Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Politikk - Valg 2019 - Hvem kan stemme - Hvem kan stemme?

Hvem kan stemme?

Det stilles forskjellige krav til stemmerett i Norge avhengig av om det er stortingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg. Den største forskjellen er at også utenlandske statsborgere har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge dersom de har bodd i landet over noe tid.

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget dersom du oppfyller ett av disse kravene:

 • Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge
   
 • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) og har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret
   
 • Du er øvrig utenlandsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. I dette tilfellet er det et krav at botiden har vært sammenhengende

Hvis du har stemmerett skal du få et valgkort i posten i god tid før valget. På valgkortet står det hvor og når du kan stemme på valgdagen og hvordan du stemmer.

Er du innført i manntallet?

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i Folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet (og har stemmerett) i den kommunen du flyttet fra.

Manntallet er utlagt til ettersyn på følgende steder:

 • Hammerfest rådhus - Servicekontoret
 • Kvalsund rådhus - Servicekontoret
 • Biblioteket i Hammerfest
 • Biblioteket i Kvalsund
 • Bunnpris, Rypefjord
 • Forsøl barnehage
 • Akkarfjord Forbrukersamvirke
 • Arnulf Larsen AS, Hønseby
 • Masterelv Handel - Kokelv
 • Skaidicenteret

Klage over feil i manntallet sendes:
Valgstyret i Hammerfest
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Står du i manntallet..PNG

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS