Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Folkehelse - Hverdagsmestring - Prosjekt Hverdagsmestring - Lengst mulig i eget hjem, i eget liv
Verge

Prosjekt Hverdagsmestring - Lengst mulig i eget hjem, i eget liv

Fra høsten 2014 kan prosjekt Hverdagsmestring tilby Hverdagsrehabilitering.

Hva er hverdagsrehabilitering?
Hverdagsrehabilitering er tidsbegrenset rehabilitering, hvor opptrening i daglige gjøremål skjer hjemme hos deg, eller i nærmiljøet.


Hvem er du?

  • Eldre som bor hjemme, men  ikke lenger har samme funksjon som  før og sliter med å mestre for eksempel personlig stell, matlaging, eller andre aktiviteter.
  • Eldre som ønsker å være aktiv og bo hjemme


Hvem er vi?
Et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleiere og hjemmetrenere som foretar en systematisk kartlegging, og i samarbeid med deg utarbeides det mål for hva DU syntes er viktig å mestre i din hverdag.

Sammen jobber vi for å nå disse målene. Vi følger opp hyppig i begynnelsen, og trekker oss gradvis ut etter hvert som du mestrer  gjøremålene bedre og funksjonen bedres. 
 
Hva kan du forvente av oss?
Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene slik at du kan nå dine mål. For å oppnå dette setter vi opp en treningsplan ut ifra dine mål og jobber intensivt i en avtalt  treningsperiode. Ved å styrke deg i å i å mestre eget liv og hverdagsaktiviteter, fremmer vi dine muligheter og evner til å klare deg selv i ditt eget hjem lengst og best mulig.

Hva forventer vi av deg?
Du er motivert til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.

Du kan søke om deltagelse i  Hverdagsmestring  gjennom skjema for helse og omsorgstjenester.

Link til film "Hverdagsrehabilitering i Stavanger": http://www.youtube.com/watch?v=2NnkeQJm4Ic

_________________
Kontaktinformasjon:

Hverdagsmestring
Tlf : 78 40 20 61
Mob: 901 21 6 98

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS