Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
profilmennesker

Hverdagsmestring

Hverdagsmestring

Kommunen har et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og hjemme-trene som tilbyr rehabilitering i hjemmet og nærmiljøet for deg som har et ønske om å være aktiv og bo hjemme.

Hva er hverdagsmestring?
Hverdagsmestring er tidsbegrenset rehabilitering med fokus på å mestre dagliglivets gjøremål. Opptreningen skjer hjemme hos deg, eller i nærmiljøet. 
Hvem er du?

  • Du bor hjemme, men har ikke lengre samme funksjon som før og sliter med å mestre daglige gjøremål som personlig stell, matlaging, eller andre aktiviteter.
  • Du ønsker å være aktiv og bo hjemme.
  • Du ønsker å gjenvinne funksjon slik at du bedre kan mestre dagliglivet, og i størst mulig grad kan klare deg selv.

Hvem er vi?
Et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleiere og hjemmetrenere. I samarbeid med teamet utarbeider du mål for hva DU synes er viktig å mestre i din hverdag. Sammen jobber vi for å nå disse målene.


Hva kan du forvente av oss?

Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene slik at du kan nå dine mål. For å oppnå dette setter vi opp en treningsplan ut ifra dine mål og jobber intensivt i en avtalt treningsperiode.

Hva forventer vi av deg?
Du er motivert til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.

Hvordan søke tjenesten

Du kan søke om deltagelse i Hverdagsmestring gjennom skjema for helse og omsorgstjenester. Du kan også snakke med din fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut, praktisk bistand, hjemmesykepleien eller kontakte oss direkte.

Tjenesten er gratis.Kontaktinformasjon:

Hverdagsmestring
Tlf :   78 40 20 61
Mob: 90 12 16 98

(tirsdag - fredag)

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS