Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Ildsjelprisen 2017

Hammerfest kommunes Ildsjelpris er en utmerkelse som tildeles den/ de som har gjort en betydelig uegennyttig og ulønnet innsats for samfunnet.
Ildsjelprisen skal være en inspirasjon, en takk og anerkjennelse for personer som har vist sitt engasjement og sin innsats for felleskapets verdier og/eller gjør en jobb for frivillige lag og foreninger.

røde kors besøkstjeneste
Røde kors besøkstjeneste
vinnere med styret KOU
Røde kors besøkstjeneste med medlemmer fra styret for KOU

Ildsjelprisen 2017 tildeles Røde kors besøkstjeneste v/ leder Kari Jæger.

Begrunnelse fra styret for kultur, omsorg og undervisning:

"Røde Kors besøkstjeneste og pasientvenner er ett viktig bidrag til Hammerfest samfunnet.

Siden 1957 gitt av sin tid til andre som trenger det, hver uke på ulike steder i Hammerfest.

Men sin tralle med kioskvarer i gangene på helseinstitusjonene lyser de opp dagen til både beboere, pasienter og ansatte, ung og gammel. De velduftende vaflene og smilende fjesene er ett kjærkommet og verdifullt tilbud til mange mennesker. Tjenestene som ytes frivillig for våre innbyggere er varierte, enten det er på klubbhuset, på tur, i en av byens institusjoner, i private hjem, på barneavdelingen og med en besøkshund.

Besøkstjenesten betyr så mye for mange rundt på institusjoner de besøker, for enkeltmennesket eller i grupper i de aktiviteter de arrangerer i Hammerfestsamfunnet.

I 60 år har de virket for å gi andre mennesker i Hammerfest en bedre hverdag og bidratt til å forebygge ensomhet gjennom arrangementer, aktiviteter og besøk.

Når en for første gang skal utdele en ildsjel pris er det ett enstemmig KOU som innstiller ildsjelene i Besøkstjenesten til Røde kors til ildsjel prisen 2017."

Vi gratulerer så mye!

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS