www.hammerfest.kommune.no

Samfunnshusets vel - Akkarfjord

Samfunnshusets Vel arbeider for å opprettholde et lokale til bruk for alle i den hensikt å skape trivsel i bygda.


Kontaktinformasjon:
Adresse: 9650 Akkarfjord

Leder: Roar Johansen
Telefon: 784 19143

Obs! Kontakt Servicekontoret dersom kontaktinformasjonen bør endres!

2010-10-27 Grethe Johannessen