www.hammerfest.kommune.no

Graveinstruks

Instruksen gjelder ved graving på offentlige trafikkarealer og kommunal grunn i Hammerfest kommune.

Dokumentet er oppdatert og godkjent av Styret for Miljø og utvikling i  2012.

2012-11-05 Grethe Johannessen