Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Kråkebolle

Kalking i sjø - et forskningsprosjekt

Hammerfest kommune og NIVA/Norsk institutt for vannforskning har fått tillatelse av Miljødirektoratet til utslipp av 200.tonn brent kalk for bekjempelse av kråkeboller i utvalgte sjøområder ved Sørøya og Seiland i Hammerfest kommune.

Målet med forskningsprosjektet er å videreutvikle kunnskap om metoder for restaurering av tareskog som er blitt nedbeitet av kråkeboller. Tapet av tareskog har hatt negative økologiske og økonomiske konsekvenser, fordi denne naturtypen har et svært høyt biologisk mangfold, har stor binding av C02 – Karbondioksid og er et viktig leve- og oppvekstområde for kommersielt viktige arter som kysttorsk, sei, steinbit osv.

Følgende utvalgte lokaliteter skal kalkes: Deler av Slettnesfjorden på Sørøya og St. Fagervika på Seiland.

Kalkingen vil bli gjennomført i løpet av oktober d.å., dvs. i uke 42, - 43 og 44. Kalkingen har liten risiko for uakseptable skader eller ulemper for viktig biologisk mangfold. Prosjektet er et samarbeid med Havforskningsinstituttet, Cermaq Norway AS og Miljøkalk.


For nærmere informasjon, kontakt miljøvernrådgiver Tom Eirik Ness, tlf. 97 19 87 95,

e-post: tomness@hammerfest.kommune.no.

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS