Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Bygg, eiendom og næring - Miljø - Miljø - Kartlegging av naturtyper - verdsetting av av biologisk mangfold i Hammerfest kommune - Kartlegging av naturtyper - verdsetting av av biologisk mangfold i Hammerfest kommune
Kartlegging av naturtyper - verdsetting av biologisk mangfold i Hammerfest kommune

Kartlegging av naturtyper - verdsetting av av biologisk mangfold i Hammerfest kommune

Kartlegging av naturtyper & arter i Hammerfest kommune er utført iht. den metodikk som Direktoratet for naturforvaltning har utarbeidet i DN- håndbok 13.2 Kartlegging av naturtyper, verdisetting av biologisk mangfold, 2. utgave 2006.

Målsettingen har vert og fokusere på kunnskapsoppbygging omkring bevaring av biologisk mangfold. Det er nå identifisert 48 prioriterte naturområder og 22. rødlistede viltarter i Hammerfest kommune. Feltarbeidet har vert utørt i tidsrommet 2001 – 2012.

Les rapporten her.

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS