Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Kirkeparken sommer inngang mot Scandic

Kirkeparken omsorgssenter

Dagtilbudene

Hvordan søke om dagtilbud

Til søknad om dagtilbud benyttes ”skjema for helse– og omsorgstjenester”

Skriftlig vedtak blir fattet av inntaksteamet, fag– og forvaltnings enheten, Helse og omsorg i Hammerfest kommune.

I vedtaket fremgår målsettingen for dag-tilbudet. Herunder fokus på trygghet, sosialt samvær, opplevelse av mestring, ernæring/ kosthold, aktivitet, kunst/kultur eller avlaste de nærmeste for omsorgsoppgaver.  

Formål

Tilbudet inneholder aktiviteter og miljøtiltak som er individuelt tilrettelagt, for å oppnå opplevelse av trivsel, mestring og livskvalitet for brukerne.                                                     Prinsippet er miljøbehandling med utspring i personsentrert omsorg.                                 

Målsettingen er at brukerne opplever respekt, tillit og trygghet.

Det er viktig å innhente opplysninger om brukernes interesser, tidligere erfaring, gjenkjenning, identitet og behov for aktivitet.

 

Aktiviteter

Måltider:

Er en arena for personsentrert miljøbehandling. Måltider  er en av de viktigste former for samvær med andre. Det å spise sammen kan befeste fellesskap og tilhørighet. Måltider er en god aktivitet som gjentas og gir gjenkjenning. Måltider er ikke bare mat, det er å opprettholde den fysiske funksjonen, sosial stimulering og bygge relasjoner.

Trim:

Ved trim /fysisk aktiviteter kan Gymnastikksal ved Kirkeparken omsorgssenter brukes. Ballongtrim eller stoltrim. Turer i Sansehagen eller i nærområde

Sykkelprogram:

Drar på sykkeltur i kjente omgivelser og barndomsminner ved hjelpe av levende bilder og lyd fra tv-skjerm. Motiview er et motivasjonsverktøy (sykler) som stimulerer eldre og personer med demens til økt fysisk aktivitet.

Fellestrim:

Trim i indre sansehagen, sammen med brukene

som bor i 1.etg. ved Kirkeparken omsorgssenter

 

For øvrig:

—Bingo er populært hos flere dagbrukere.                                                                     

—Håndarbeid, strikker lapper.                

—Avislesing, lokalhistorie                       

— Sangstunder.                                      

— Røde Kors besøkstjeneste hver      onsdag, steker vafler på kjøkkenet.                                  

—Andakt i Sansehagen hver torsdag     kl.11.00.                                             

— Frisk luft, da brukes den ytre  sansehagen eller turer i nærområde, nye kaipromenaden.

—Kafêbesøk eller tur på Hurtigruten.                                                  

— Den kulturelle spaserstokk:  Hammerfest damekor.                                            

— Aktiviteter tilknyttet høy-/ årstider. Julebord, Luciafeiring, Jul/Påske pynt og baking.                                                   

— I år har vi et lite drivhus, der vi har sådd sommerblomster.


Ved spørsmål ta kontakt med:

Tlf: 78 40 23 50 (resepsjon)

Hjelmen dagtilbud: 78 40 23 56

Håja dagtilbud: 78 40  23 57

 

 

Web levert av CustomPublish AS