Kirkeparken sommer inngang mot Scandic

Kirkeparken omsorgssenter

2016-08-01

Dagtilbudene

Hvordan søke om dagtilbud

Til søknad om dagtilbud benyttes ”skjema for helse– og omsorgstjenester”

Skriftlig vedtak blir fattet av inntaksteamet, fag– og forvaltnings enheten, Helse og omsorg i Hammerfest kommune.

I vedtaket fremgår målsettingen for dag-tilbudet. Herunder fokus på trygghet, sosialt samvær, opplevelse av mestring, ernæring/ kosthold, aktivitet, kunst/kultur eller avlaste de nærmeste for omsorgsoppgaver.  

Formål

Tilbudet inneholder aktiviteter og miljøtiltak som er individuelt tilrettelagt, for å oppnå opplevelse av trivsel, mestring og livskvalitet for brukerne.                                                     Prinsippet er miljøbehandling med utspring i personsentrert omsorg.                                 

Målsettingen er at brukerne opplever respekt, tillit og trygghet.

Det er viktig å innhente opplysninger om brukernes interesser, tidligere erfaring, gjenkjenning, identitet og behov for aktivitet.

 

Aktiviteter

Måltider:

Er en arena for personsentrert miljøbehandling. Måltider  er en av de viktigste former for samvær med andre. Det å spise sammen kan befeste fellesskap og tilhørighet. Måltider er en god aktivitet som gjentas og gir gjenkjenning. Måltider er ikke bare mat, det er å opprettholde den fysiske funksjonen, sosial stimulering og bygge relasjoner.

Trim:

Ved trim /fysisk aktiviteter kan Gymnastikksal ved Kirkeparken omsorgssenter brukes. Ballongtrim eller stoltrim. Turer i Sansehagen eller i nærområde

Sykkelprogram:

Drar på sykkeltur i kjente omgivelser og barndomsminner ved hjelpe av levende bilder og lyd fra tv-skjerm. Motiview er et motivasjonsverktøy (sykler) som stimulerer eldre og personer med demens til økt fysisk aktivitet.

Fellestrim:

Trim i indre sansehagen, sammen med brukene

som bor i 1.etg. ved Kirkeparken omsorgssenter

 

For øvrig:

—Bingo er populært hos flere dagbrukere.                                                                     

—Håndarbeid, strikker lapper.                

—Avislesing, lokalhistorie                       

— Sangstunder.                                      

— Røde Kors besøkstjeneste hver      onsdag, steker vafler på kjøkkenet.                                  

—Andakt i Sansehagen hver torsdag     kl.11.00.                                             

— Frisk luft, da brukes den ytre  sansehagen eller turer i nærområde, nye kaipromenaden.

—Kafêbesøk eller tur på Hurtigruten.                                                  

— Den kulturelle spaserstokk:  Hammerfest damekor.                                            

— Aktiviteter tilknyttet høy-/ årstider. Julebord, Luciafeiring, Jul/Påske pynt og baking.                                                   

— I år har vi et lite drivhus, der vi har sådd sommerblomster.


Ved spørsmål ta kontakt med:

Tlf: 78 40 23 50 (resepsjon)

Hjelmen dagtilbud: 78 40 23 56

Håja dagtilbud: 78 40  23 57

 

 

Tips en venn Skriv ut