Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Kommunale tilskuddsordninger

Distriktspolitisk fond - retningslinjer

Formål for distriktspolitisk utvalg
Distriktspolitisk utvalg skal stimulere og tilrettelegge for utvikling i distriktene i Hammerfest kommune.

Se mer her.jpeg

Fiskerifondet

Formålet med fondet er å stimulere ungdom og andre hjemmehørende i Hammerfest kommune til nyanskaffelser av helårsdrevne fiskefartøyer.

Se mer her.jpeg

Utdanningsstipend - fiskeri og havbruk

Det avsettes normalt midler til utdanningsstipend for personer bosatt i Hammerfest kommune som tar utdanning innenfor fagområdene fiskeri og havbruk.

Se mer her.jpeg

Næringsfond

Formålet med næringsfondet er å stimulere til nyskapning, nyetablering, knoppskyting, kompetanseheving eller andre utviklingstiltak basert på varige og lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter i samsvar med Kommuneplanens målsetninger, strategisk næringsplan (SNP) og den til enhver tid gjeldende handlingsplan til SNP.

Se mer her.jpeg

Web levert av CustomPublish AS