Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Kommunedelplan for omkjøringsalternativer for riksveg 94

Vegtrase ingressbilde

Hammerfest kommunestyre vedtok 9.juni 2011 kommunedelplan for omkjøringsalternativer for riksveg 94 med alternativ 2B gjennom Rypefjord og alternativ 2 gjennom Elvetun i medhold av plan- og bygningslovens §11-15 første ledd.

Kommunedelplanen har som formål å sikre et effektivt, trafikksikkert og framtidsrettet hovedvegsystem innenfor de sentrale deler av Hammerfest kommune, samt bidra til et bedre bymiljø i sentrum. Planen tilrettelegger for en ny riksvegtrasé mellom Saragammen og Fuglenes som består av kombinasjon av tunneler og strekninger i dagen. Det åpnes også for en fremtidig tunnel til Prærien.
Kommunedelplanen består av 6 plankart for enkeltstrekninger og bestemmelser. Vurderingene og planprosessen er beskrevet i tilhørende planbeskrivelse.
 

Brev fra Statens vegvesen vedrørende melding om vedtatt kommunedelplan.

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS